ชื่อเรื่อง : ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : mp6czZXTue92544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้