ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.

ชื่อไฟล์ : cnIzg3pWed114722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้