ชื่อเรื่อง : ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ชื่อไฟล์ : BKPl1gYThu94715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้