ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : Ju4txv8Thu80652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้